KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
(İletişim Süreçlerine İlişkin)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. (“GMM Shop”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu metin ile bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

 

Bu metinde “https://www.gmmshop.com.tr” (“Site”), çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya, genel müdürlük ve mağazalar (“İletişim Kanallarımız”) aracılığıyla karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

 

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz

 

 • İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde ürün ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, fiyat ve teslimat bilgisi verilmesi, sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, siteye ilk kez üye olunması halinde üyelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,  üye ve sipariş kaydı oluşturulup sisteme kaydedilmesi, ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve kalite standartlarımızı iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi amacıyla  kimlik (ad soyadı, sosyal medya kullanıcı adı), iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası), müşteri işlem (sipariş ettiğiniz/satın almış olduğunuz ürüne ilişkin bilgi), ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi talep ve şikayetlerinizin içeriğine ilişkin bilgileri, talep ve şikayetinizle ilgili veya talep ve şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise müşteri işlem verilerinizi, işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında iş süreçlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek amacıyla çağrı merkezi ses kayıtlarınızı, e-posta üzerinden gerçekleştirilen mesaj geçmişi bilgilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda inceleyebilmek, sizlere ve gerekmesi halinde ilgili makamlara sunabilmek amacıyla ise söz konusu bilgilerinizi “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak, ve
 • İletişim Kanallarımız aracılığıyla bizlere ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin mağazalarımız veya Site kullanımlarınız ile ilgili olması halinde Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (Mağaza Ziyaret ve Alışveriş Süreçlerine İlişkin) ve  Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (Çevrimiçi Kanallara İlişkin)’nde detaylandırdığımız kişisel veri işleme süreçlerimiz çerçevesinde talep veya şikayet konusu ile bağlantılı gerekli bilgilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,

 

işlemekteyiz.

 

Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

 

Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, GMM Shop ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi kapsamında kimlik (ad soyadı, cinsiyet), opsiyonel olarak paylaşmanız halinde kimlik (doğum tarihi), yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde kimlik (imza ve T.C. Kimlik Numarası), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres), hukuki işlem (talep ve şikayetleriniz), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, fatura, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin beden ölçüsü ve ayakkabı numarası bilgileri)  ve işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi, mağazadan işlem yapmanız halinde mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerini, bu metinlere onay verdiğiniz tarihi ve bunlara ilişkin diğer kayıtları, müşteri işlem (fatura) ve işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise bunlara ek olarak müşteri işlem bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

 

Kişisel verilerinizi, İletişim Kanallarımız aracılığıyla karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında ürün ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, fiyat ve teslimat bilgisi verilmesi,  sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, siteye ilk kez üye olunması halinde üyelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, üye ve sipariş kaydı oluşturulup sisteme kaydedilmesi, bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

GMM Shop olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. 

 

Bu kapsamda;

 

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçinde bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler vb.) ile bu firmalar tarafından GMM Shop'un faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.

 

 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara belirtilen kanunlar ve ikincil mevzuatları kapsamında bizden istenen bilgileri yasal yükümlülüklerimize istinaden: 

 

 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri, 
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yetkili kolluk kuvvetleri, T.C.  Savcılıkları, T.C. Mahkemeleri,
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı,Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne aktarmaktayız.

 

Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz. 

 

 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.

 

 • Yurt dışı aktarımı:Ayrıca açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla GMM Shop'un yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (yazılım geliştirme ve destek hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti) ve/veya yurtiçindeki/yurtdışındaki tedarikçilerimizin sunucularının yurtdışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar verilerinizi, ayrıca GMM Shop ile iletişime geçebilmeniz amacıyla tedarikçimizin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle kimlik, iletişim, müşteri işlem ve hukuki işlem verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız 

 

GMM Shop tarafından elde edilen Kişisel Verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da GMM Shop’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu: Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.

E-posta: sales@gmmshop.com.tr

Kep Adresi: 25939-30697-28122

Çağrı Merkezi Telefon: 0850 242 16 59

Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Fransız Geçidi Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 30 Beyoğlu/İstanbul